blog
17 sen

Saat necə icad edildi: Zamana səyahət

Zamanın ölçülməsi və izlənilməsi bəşər tarixində mühüm problem idi. İnsanlar gündəlik həyatlarında vaxtı təyin etmək üçün təbii müşahidələrə istinad edirdilər. Bununla belə, saatların ixtirası vaxtı daha dəqiq ölçmək və izləmək yolunda böyük bir addım idi. Saatların necə icad edildiyinə dair maraqlı bir səyahət.

Günəş saatları: İlk dəfə ölçmə alətləri
İnsanlar vaxtı ölçməyə başlayanda təbii müşahidələrə arxalanırdılar. Günəşin, ulduzların və ayların səmada hərəkəti vaxtı izləmək üçün ilkin alətlər idi. Günəş saatı ən qədim zaman ölçmə vasitələrindən biri idi. Qütbün üzərindəki kölgə və ya günəşin qoyduğu bir nöqtə saat qurşaqlarını göstərirdi. Bununla belə, günəş saatının gecə və ya buludlu günlər kimi bəzi məhdudiyyətləri var idi.

Su saatları: Gecə vaxtı üçün bir həll
Su saatları vaxtı ölçmək üçün başqa bir erkən üsul idi. Suyun tökülmə sürətindən asılı olaraq müəyyən müddət ərzində suyun damlamasını izləmək üçün su ilə doldurulmuş qabdan istifadə edilmişdir. Lakin bu cihazlar gecə istifadəsi üçün uyğun deyildi və müddətin dəyişməsinə səbəb ola bilərdi.

Mexanik saatların doğulması
Mexanik saatların ixtirası vaxtı daha dəqiq ölçmək ehtiyacını ödəmək yolunda böyük bir addım idi. İlk mexaniki saatlar 14-cü əsrdə Avropada meydana çıxdı. Bu saatlar dişli çarxların və çəkilərin köməyi ilə vaxtı ölçürdü. İlk mexaniki saatlar daha çox kilsələrdə və ya böyük qüllələrdə istifadə olunurdu.

Portativ Saatlar və Tweaks
19-cu əsrdə portativ saatların ixtirası saat texnologiyasını daha da geniş vüsət aldı. Bu saatlar cib saatı kimi tanınırdı və insanlar vaxtı istənilən yerə apara bilirdilər. Saat ustaları vaxtı daha dəqiq ölçmək üçün saatları tənzimləməyə başladılar.
Kvars saatları və rəqəmsal inqilab
Əsrin ortaları elektron saatların yüksəlişini gördü. Kvars saatları kristal kvarsdan osilator kimi istifadə edən çox dəqiq saatlar idi. Rəqəmsal saatlar populyarlaşdı, saatlar rəqəmsal displeylər vasitəsilə rəqəmləri və vaxtı göstərir. İndiki vaxtda vaxtı izləmək üçün ağıllı saatlar və mobil telefonlar kimi cihazlardan istifadə edilir.
Saatların ixtirası bəşəriyyətin vaxtı daha effektiv və dəqiq ölçmək səyinin nəticəsidir. Günəş saatlarından mexaniki saatlara, portativ saatlardan elektron saatlara qədər saat texnologiyası böyük irəliləyiş əldə etmişdir. Bu inkişafları həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan zamana səyahətin sadəcə bir hissəsi kimi görmək olar.

Bu məqalə saatların necə icad edildiyini və zamanın ölçülməsinin necə inkişaf etdiyini izah edərək oxuculara tarixi icmal təqdim etmək məqsədi daşıyır. Saatlar bəşər tarixində vaxtı ölçmək və izləmək ehtiyacını ödəmək üçün mühüm rol oynamışdır.
48

PAYLAŞ