blog
08 yan

Alman dilində 200 söz

 1. das Leben – həyat
 2. lesen – oxumaq
 3. machen – etmək
 4. denken – düşünmək
 5. reisen – səyahət etmək
 6. spielen – oynamaq
 7. warten – gözləmək
 8. werden – olmaq
 9. wohnen – yaşamaq
 10. das Alter, – yaş
 11. wollen – istəmək
 12. die Eltern – valideyinlər
 13. die Familie, -en – ailə
 14. die Frau, -en – qadın
 15. das Kind, -er – uşaq
 16. das Jahr, -e – il
 17. der Tag, -e – gün
 18. der Monat, -e – ay
 19. ich – mən
 20. die Welt, -en – dünya
 21. weiter – sonra
 22. alles – hər şey
 23. weit – uzaq
 24. bald – tezliklə
 25. die Seite, -n – tərəf; səhifə
 26. durch – arasından, ortasından
 27. die Zahl, -en – rəqəm
 28. alt – qoca, yaşlı
 29. die Arbeit – iş, əmək
 30. frei – azad, müstəqil
 31. immer – həmişə
 32. klein – kiçik, balaca, xırda
 33. du – sən
 34. neu – yeni
 35. verheiratet – evli
 36. verwitwet – dul
 37. da – burada
 38. erst – ilk öncə; yalnız
 39. etwa – təxminən, məgər
 40. etwas – bir şey; bir az
 41. hier – burada
 42. jetzt – artıq, indi
 43. leider – təəssüf ki
 44. noch – hələki, əvvəlki kimi
 45. kein – heç bir
 46. schon – artıq
 47. übrigens – ümumiyyətlə
 48. aber – amma, lakin
 49. aus – -dan, -dən
 50. das (es) – bu
 51. dein – sənin
 52. von – -dan, -dən
 53. was – nə?
 54. wer – kim?
 55. wie – necə?
 56. wieviel – nə qədər?
 57. ach so! – deməli belə?! elə oldu?!
 58. auf Wiedersehen! – Hələlik!
 59. schön – gözəl, göyçək
 60. stehen – dayanmaq
 61. der Abend, -e – axşam
 62. zur Zeit – hazırda
 63. der Mann, die Männer – kişi, həyat yoldaşı
 64. fest – möhkəm, bərk
 65. nicht – deyil, heç
 66. der Lehrer – müəllim
 67. und – və
 68. das Land, die Länder – ölkə
 69. auch – həmçinin
 70. später – sonuncu; bundan sonra
 71. dort – orada
 72. kaufen – almaq
 73. verkaufen – satmaq
 74. zusammen – birlikdə; birgə
 75. dann – onda; sonra
 76. die Stunde, -n – saat
 77. möglich – ola bilsin
 78. die Liebe – sevgi
 79. liegen – uzanmaq
 80. antworten – cavablamaq
 81. kommen – gəlmək
 82. entschuldigen – bağışlamaq
 83. funktionieren – fəaliyyət göstərmək
 84. kosten – dəyərində olmaq
 85. sagen – demək
 86. spülen – yumaq
 87. stimmen – uyğun olmaq; sadiq olmaq
 88. waschen – yumaq
 89. wechseln – dəyişmək
 90. die Antwort, -en – cavab
 91. das Benzin, – benzin
 92. das Bett, -en – çarpayı
 93. das Bild, -er – şəkil
 94. der Fehler, = – səhv
 95. heißen – adlandırmaq
 96. das Geld – pul
 97. das Geschäft, -e – iş, məşğuliyyət;
 98. das Haus, die Häuser – ev
 99. der Haushalt, -e – ev təsərrüfatı
 100. der Herd, -e – ocaq, soba
 101. die Idee, -n – ideya, fikir
 102. können – bilmək, bacarmaq
 103. schnell – cəld
 104. sein – olmaq
 105. das Regal, -e – rəf, stelaj
 106. anders – başqa cür
 107. in – içində
 108. haben – malik olmaq
 109. der Stuhl, die Stühle – stul
 110. der Tisch, -e – stol
 111. der Topf, die Töpfe – güvəci; qazan
 112. die Uhr, -en – saat
 113. die Sonne – günəş
 114. gehen – getmək, gəzmək
 115. die Zeit – vaxt
 116. ähnlich – oxşar; bənzər;
 117. sehen – baxmaq
 118. ehrlich – namuslu; vicdanlı
 119. kaputt – qırılmış; ölən
 120. groß – böyük
 121. lustig – şən; gülməli
 122. originell – orijinal
 123. sehr – çox
 124. heute – bu gün
 125. viel – çox
 126. oder – və ya
 127. sondern – lakin; amma
 128. zu – bu, doğru;
 129. raus – bayıra; üzə
 130. danke – təşəkkür etmək
 131. bitte – buyurun; lütfən
 132. die Lampe, -n – lampa
 133. trinken – içmək
 134. essen – yemək
 135. der Bleistift, -e – sadə qələm
 136. ordnen – qaydaya salmaq; sistemləşdirmək
 137. der Beruf, -e – peşə
 138. der Arzt, die Ärzte – həkim
 139. der Baum, die Bäume – ağac
 140. nach – sonra
 141. auf – üstündə
 142. gegen – qarşı; təxminən
 143. als – necə
 144. das Auto, -s – avtomobil
 145. er – o
 146. bestellen – sifariş etmək
 147. bezahlen – ödəmək
 148. brauchen – ehtiyacı olmaq
 149. genau – sanki, məhz
 150. glauben – düşünmək, fikirləşmək;
 151. kochen – bişirmək
 152. mögen – rəğbət bəsləmək
 153. über – üstündə
 154. üben – məşq etmək
 155. das Abendessen – şam yeməyi
 156. die Anzeige, -n – elan; bəyanat,
 157. der Apfel, die Äpfel – alma
 158. müssen – gərək olmaq
 159. das Brot, -e – çörək
 160. zwischen – arasında
 161. die Butter – kərə yağı
 162. unter – altında
 163. das Ei, die Eier – yumurta
 164. das Eis – buz; marojna
 165. die Erdbeere, -n – çiyələk
 166. die Flasche, -n – butulka
 167. das Fleisch – ət
 168. die Frage, -n – sual
 169. selbst – özüm
 170. das Frühstück, -e – səhər yeməyi
 171. die Gabel, -n – çəngəl
 172. die Zeitung, -en – gəzet
 173. das Gemüse – tərəvəz, göyərti
 174. das Gericht, -e – yemək, xorək
 175. das Gespräch, -e – söhbət
 176. das Getränk, -e – içki
 177. das Gewürz, -e – ədviyat
 178. das Glas, die Gläser – şüşə, stəkan
 179. das Prozent, -e – faiz
 180. der Käse – pendir; kəsmik
 181. der Kuchen – piroq, pirojna
 182. der Löffel – qaşıq
 183. mehr – daha çox
 184. das Messer – bıçaq
 185. der Nachtisch, -e – desert
 186. das Öl, -e – bitki yağı
 187. der Pfeffer – bibər
 188. die Blume – gül
 189. der Preis, -e – qiymət
 190. der Reis – düyü
 191. der Saft, die Säfte – şirə, sok
 192. die Sahne – qaymaq
 193. der Schinken, – vetçina
 194. die Soße, -n – sous
 195. langsam – yavaş-yavaş
 196. das Wasser – su
 197. die Suppe, -n – şorba
 198. die Tasse, -n – fincan
 199. der Teller, = – boşqab
 200. die Tomate, -n – pomidor
517

PAYLAŞ