blog
08 yan

İngilis dilində A hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

A hərfi ilə başlayan sözlər və mənaları

 • about: haqqında
 • above: yuxarıda
 • able: edə bilər
 • ability: qabiliyyət
 • abandon: tərk etmək
 • abroad: xaricdə
 • absence: yoxluq
 • absent: yox
 • absolute: mütləq
 • absolutely: tamamilə
 • absorb: udmaq
 • abuse: sui-istifadə
 • academic: akademik
 • accent: vurğu
 • accept: qəbul etmək
 • acceptable: məqbul, uyğun
 • access: giriş
 • accident: qəza, hadisə
 • accommodation: qonaqlamaq
 • accompany: müşayiət etmək
 • according to: görə, üçün
 • account: hesab
 • accurate: dəqiq
 • accurately: dəqiqliklə
 • accuse: ittiham etmək
 • achieve: nail olmaq
 • achievement: uğur
 • acknowledge: etiraf etmək
 • acquire: əldə etmek
 • across: arasında
 • action: fəaliyyət
 • active: aktiv
 • actively: fəal şəkildə
 • activity: fəaliyyət
 • actor; actress: aktyor; aktrisa
 • actual: faktiki
 • adapt: uyğunlaşmaq
 • addition: əlavə
 • address: ünvan
 • adequate: adekvat
 • adjust: tənzimləmək
 • admire: heyran qalmaq
 • admit: etiraf etmək
 • adopt: övladlığa götürmək
 • adult: yetkin
 • advance: əvvəlcədən
 • advanced: qabaqcıl
 • advantage: üstünlük
 • adventure: macəra
 • advertise: elan etmək
 • advertisement: reklam
 • advice: nəsihət
 • advise: məsləhət vermək
 • affair: iş
 • affection: sevgi
 • afford: imkan vermək
 • afraid: qorxmuş
 • after: sonra
 • afternoon: günortadan sonra
 • afterwards: sonradan
 • again: yenidən
 • against: əleyhinə
 • age: yaş
 • agency: agentlik
 • aggressive: aqressiv
 • ago: əvvəllər
 • agree: razılaşmaq
 • agreement: razılaşma
 • ahead: qabaqda
 • aim: məqsəd
 • airport:hava limanı
 • alarm: siqnalizasiya
 • alarming: həyəcan verici
 • alcohol: alkoqol
 • alcoholic: alkoqol düşkünü
 • alive: diri
 • all right: yaxşı
 • allow: icazə vermək
 • ally: müttəfiq
 • almost: təxminən
 • ​alone: tək
 • along: boyunca
 • aloud: ucadan
 • ​alphabet: əlifba
 • alphabetical: əlifba sırası ilə
 • already: artıq
 • alternative: alternativ
 • although: baxmayaraq
 • always: həmişə
 • ​amazing: heyrətamiz
 • ambition: iddialı
 • ambulance: təcili yardım
 • among: arasında
 • ​​​amount: məbləğ
 • amuse: əyləndirmək
 • analyse, analyze: təhlil etmək
 • analysis: analiz
 • ancient: qədim
 • anger: qəzəb
 • angle: bucaq
 • angry: hirsli
 • animal: heyvan
 • ankle: ayaq biləyi
 • anniversary: ildönümü
 • ​announce: elan etmək
 • annoy: əsəbiləşdirmək
 • annoyed: əsəbi
 • annoying: zəhlətökən
 • ​​annual: illik
 • annually: hər il
 • another: başqa
 • ​answer: cavab
 • anticipate: qabaqlamaq
 • anxiety: narahatlıq
 • anxious: narahat, qayğılı
 • any: hər hansı
 • anyone, anybody: heç kim
 • anything: bir şey
 • ​anyway: hər halda
 • anywhere: hər yerdə
 • apart: ayrı
 • apartment: mənzil
 • apologize: üzr istəmək
 • apparent: aydın
 • apparently: yəqin
 • appeal: müraciət
 • appear: görünmək
 • appearance: görünüş
 • apple: alma
 • application: tətbiqi
 • apply: müraciət etmək
 • appoint: təyin etmək
 • appointment: təyinat
 • appreciate: qiymətləndirmək
 • approach: yanaşma
 • appropriate: uyğun
 • approval: təsdiq
 • approve: təsdiq etmək
 • approving: təsdiqləmə
 • approximate: təxmini
 • approximately: təxminən
 • april: aprel
 • area: sahə
 • argue: mübahisə
 • argument: mübahisə
 • arise: yaranmaq
 • arm: qol
 • armed: silahlı
 • army: ordu
 • around: ətrafında
 • arrange: təşkil etmək
 • arrangement: tənzimləmək
 • arrest: həbs
 • arrival: gəliş
 • arrive: gəlmək
 • arrow: ox
 • art: incəsənət
 • article: məqalə
 • artificial: süni
 • artist: rəssam
 • artistic: bədii
 • aside: kənar
 • ask: soruşmaq
 • asleep: yuxuda
 • aspect: aspekt
 • assist: kömək etmək
 • assistance: yardım
 • assistant: köməkçi
 • associate: ortaq
 • association: dərnək
 • ​assume: fərz etmək
 • assure: təmin etmək
 • atmosphere: atmosfer
 • attach: əlavə etmək
 • attached: əlaqəli
 • attack: hücum
 • attempt: cəhd
 • attend: iştirak etmək
 • attention: diqqət
 • attitude: münasibət
 • attorney: müvəkkil
 • attract: cəlb etmək
 • attraction: cazibə
 • attractive: cəlbedici
 • audience: tamaşaçı
 • august: avqust
 • aunt: xala
 • authority: səlahiyyət
 • automatic: avtomatik
 • available: mövcud olmaq
 • average: orta
 • avoid: çəkinmək
 • awake: oyaq
 • award: mükafat
 • aware: xəbərdar
 • away: uzaqda
 • awful: dəhşətli
 • ​awkward: yöndəmsiz

A hərfi ilə başlayan sözlərlə cümlə nümunələri

 • He may be prosecuted for revealing secrets about the security agency – O, təhlükəsizlik agentliyi haqqında sirləri açdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər.
 • I heard a strange noise coming from the room above. – Yuxarıdakı otaqdan qəribə bir səs eşitdim.
 • She began to cry, no longer able to deny what she knew deep down: she’d never get her life back. – Ağlamağa başladı, artıq dərinlərdə bildiyini inkar edə bilmirdi: həyatını əsla geri ala bilməyəcəkdi.
563

PAYLAŞ