Əmək Məcəlləsi

 • Mövzu : Əmək Məcəlləsi
 • Növ : Test
 • Ümumi bal : 30
 • Keçid balı (faizlə): 51%
 • Qiymət : PULSUZ
 • Bölmə : İnsan Resursları
 • Ümumi sual : 30
 • Keçid balı : 15.3
 • İmtahan vaxtı : 60 dəqiqə

İmtahan təlimatları

 • İmtahan 60 dəqiqədir.
 • 30 sualdan ibarətdir.
 • Ümumi imtahan dəyəri 30 baldır.
 • Hər imtahan 1 bal dəyərindədir.
 • Keçid faizi 51 %

BAŞLA