teston.az

Tədris mövzuları:
Məktəbə hazırlıq və savad təlimi proqramı
İnkişaf etdirici proqram
Xarici dil proqramı
Əyləncə proqramı
Mədəni-estetik inkişaf proqramı

Haqqında: Sehirli Dayə Uşaq Bağçası üçün hər bir uşaq xüsusidir. Buna görə də tədris prosesində tərbiyəçi heyətimiz övladlarınızın fərqliliklərini və maraq dairələrini öyrənərək həmin məqamlara diqqət yetirirlər. “Sehirli Dayə” Uşaq Bağçası doğma və səmimi mühitdə övladlarınızın fiziki, zehni, mənəvi, sosial, estetik və yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Övladlarınızın psixoloji, həmçinin intelektual inkişafını təmin edəcək tədris proqramlarını tətbiq etməklə sağlam gələcək nəsil formalaşdırır. “Sehirli Dayə” Uşaq Bağçası uşaqlara sərbəst seçimlərin, hörmət və sevginin önəmini, yaşıdları və ətraf mühitlə dostluğun vacibliyini aşılayır.
Sehirli Dayə Uşaq Bağçası olaraq uşaqların intelektual, həmçinin fiziki və psixoloji inkişafını təmin edəcək tədris proqramlarını tətbiq etmək, sağlam və intelektual gələcək nəsil formalaşdırmağa çalışırıq Sağlam və uğurlu gələcək üçün sağlam addımlar atılmasının önəmliliyini anlayaraq, uşaqların ətraf aləmi idrak etmək, özlərini anlamaq və ifadə etmək, həmçinin uşaqlar üçün əylənərək öyrənmək imkanlarını yaradırıq.Kateqoriya: Uşaqlar üçün